بسم تعالی

          ریاست محترم پایانه حمل و نقل استان

سلام علیکم

احترامابه استحضار می رسانیم اینجانبان محمدرضا عباسزادگان سورکی فرزند شاه بابا به کدملی

2092618377 ساکن شهر سورک وحمیدهاشمی فرزند محمدرضا به کد ملی 2090490667 ساکن شهر

ساری با توجه به عدم وجودشرکت مسافربری در شهرستان میاندرود به ویژه شهرسورک و عدم ساماندهی در

حمل مسافرین ونیزمشکلات تردد مردم منطقه به شهرهای اطراف و همینطور بخش مسافربری روستایی از

چهارراه ازادگان سورک به سمت روستاهای گهرباران  میاندرودو عنایت به تعداد کثیر جمعیت ساکن و شاغل و

محصل و دانشجو و بیماران در پی یافتن طبیب خانه و تعداد قابل تامل به وجود روستاها در منطقه تقاضای اخذ

مجوز مسافربری در موقعیت مکانی چهارراه ازادگان شهر سورک که مرکز سقل وپل ارتباطی اهالی محترم

شهرستان میاندرود با شهرهای اطراف میباشدرا از محضر شما خواستاریم لطفا عنایت لازم را مبذول فرمایید0

 

باتشکر عباسزادگان سورکی  و حمید هاشمی

منبع : سواری رانی گهر جاوید سورک |تقاضا
برچسب ها : مسافربری ,سورک ,ساکن ,چهارراه ازادگان ,شهرهای اطراف ,شهرستان میاندرود